Badania nad rolą stymulacji głowowo-nerwu błędnego w odpowiedzi na wydzielanie kwasu do jedzenia u zdrowych ludzi.

Eksperymenty te przeprowadzono w celu określenia znaczenia stymulacji czepkowo-nerwu błędnego w odpowiedzi na wydzielanie kwasu do jedzenia u zdrowych ludzi. Pobudzenie kefaliczne indukowano zmodyfikowaną techniką pozorowanej karmienia (MSF), podczas której badani żuli i wypluwali apetyczne jedzenie. Odpowiedź na MSF porównano z odpowiedzią na rozdęcie żołądka za pomocą 600 ml NaCl, glukozy lub żywności. Ponadto zmierzyliśmy stopień, w jakim stymulacja bólu głowy wzmacnia wydzielanie kwasu stymulowane jednocześnie przez te inne mechanizmy. Nasze wnioski są następujące: (a) stymulacja czepienna odpowiada za około jedną trzecią kwasu wydzielanego, gdy wszystkie mechanizmy działają jednocześnie (rozdwojenie pokarmu i MSF); (b) w granicach narzuconych przez maksymalną zdolność wydzielniczą, odpowiedź na MSF jest w przybliżeniu taka sama, niezależnie od tego, czy wydzielanie kwasu jest niestymulowane, czy stymulowane jednocześnie przez rozszerzenie żołądka za pomocą NaCl, glukozy lub żywności; i (c) rozdęcie żołądka przedłuża odpowiedź na stymulację głowienną.
[hasła pokrewne: perliste grudki prącia, narodowy fundusz zdrowia skierowania, gardimax medica ]
[patrz też: gardimax medica, nasometin ulotka, perliste grudki prącia ]