Badania nad rozkładem powierzchniowych immunoglobulin na ludzkich limfocytach B

Prawidłowe ludzkie limfocyty krwi obwodowej badano za pomocą fluorescencyjnych przeciwciał anty-immunoglobulinowych i wykazano, że mają one niejednolitą dystrybucję immunoglobuliny na ich powierzchniach, która nie tworzy czapeczki po kompleksowaniu z przeciwciałem. Zastosowanie mikroskopii elektronowej z wymrażaniem-trawieniem potwierdziło dystrybucję immunoglobuliny w izolowanych plastrach na membranie. Przedstawiono dowody, że ten rozkład może wyjaśniać brak ograniczenia tych ludzkich komórek w porównaniu z mysimi limfocytami B. Badania metabolizmu przeciwciała związanego z powierzchnią komórki ujawniły szybkie wydalanie kompleksów z komórki, a także szybką endocytozę z późniejszą degradacją przeciwciała. Kilka prób zmiany tej dystrybucji immunoglobuliny na powierzchni zakończyło się niepowodzeniem. Omówiono możliwe mechanizmy organizowania elementów powierzchni komórki oraz znaczenie wyników w zakresie odpowiedzi immunologicznej i klasyfikacji niektórych chorób limfoproliferacyjnych.
[hasła pokrewne: leki przeciwhistaminowe iii generacji, olej z konopii indyjskiej opinie, rezonans magnetyczny kraków cennik ]
[hasła pokrewne: nasometin ulotka, perliste grudki prącia, sanatorium busko zdrój krystyna ]