Chłonne białko nerkowe u szczurów

Radioaktywne roztwory białek, o objętości 20 nl, wstrzykiwano do bliższych i dalszych, zwężonych kanalików nerki szczura. Niewchłoniętą frakcję zebrano w moczowodzie moczu, a odzyskany procent wyrażono jako funkcję miejsca wstrzyknięcia. Odzyskiwanie stopniowo wzrastało z bardziej odległych miejsc iniekcji wskazując na absorpcję wzdłuż bliższej kanaliki ludzkiej albuminy surowicy, insuliny i rybonukleazy. Frakcjonalna absorpcja albuminy wzdłuż kanalika proksymalnego wahała się od 0 do 20% wstrzykniętego obciążenia i była podobna, gdy stężenie iniekcji wynosiło 20, 40 lub 100 mg / 100 ml. Absorpcja frakcyjna wzdłuż bliższego kanalika insuliny i rybonukleazy, mniejsze białka, wynosiła 30 do 50% wstrzykniętego obciążenia i była podobna przy stężeniach insuliny 0,09 mg / 100 ml i 40 mg / 100 ml i stężeniu rybonukleazy 40 mg / 100 ml. Poza tą stałą frakcjonowaną absorpcją każdego białka w kanaliku proksymalnym, mniejsze ilości były absorbowane, gdy iniekcje wykonywano w dalszych, zwichniętych kanalikach.
[patrz też: jedzenie niskokaloryczne, klebsiella pneumoniae ndm, chlorowodorek pseudoefedryny ]
[hasła pokrewne: rezonans magnetyczny pleszew, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, chlorowodorek pseudoefedryny ]