Ciągły wzrost funkcji receptora a5GABAA po uszkodzeniu pamięci pogarsza pamięć

Wielu pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu i operacyjnemu doświadcza dysfunkcji poznawczych, zwłaszcza deficytów pamięci, które mogą utrzymywać się przez kilka dni lub miesięcy. Mechanizmy leżące u podstaw tej pooperacyjnej dysfunkcji poznawczej w mózgu dorosłego pozostają słabo poznane. Depresję czynności mózgu podczas znieczulenia przypisuje się przede wszystkim zwiększonej aktywności receptorów kwasu .-aminomasłowego typu A (GABAAR) i zakłada się, że po wyeliminowaniu leku znieczulającego aktywność GABAAR szybko powraca do wartości wyjściowej i te receptory już nie osłabiają pamięć. Tutaj, stosując model mysi, stwierdziliśmy, że pojedyncze leczenie in vivo z wstrzykiwanym etomidanem znieczulającym zwiększyło toniczny prąd hamujący generowany przez podjednostkę A5 podjednostki A zawierającą GABAAR (5GABAAR) i ekspresję na powierzchni komórkowej a5GABAAR przez co najmniej tydzień. . Trwały wzrost aktywności 5GABAAR zaburzał wydajność pamięci i plastyczność synaptyczną w hipokampie. Hamowanie A5GABAAR całkowicie odwróciło deficyty pamięci po znieczuleniu. Podobnie, wdychany anestetyk izofluran wyzwalał ciągły wzrost napięcia tonicznego i ekspresję 5GABAAR na powierzchni komórki. Zatem funkcja. 5GABAAR nie powraca do linii podstawowej po usunięciu znieczulenia, co sugeruje mechanizm do wyliczenia uporczywych deficytów pamięci po znieczuleniu ogólnym. Wprowadzenie Każdego roku na całym świecie wykonuje się ponad 234 miliony zabiegów chirurgicznych (1). Część pacjentów wykazuje upośledzenie funkcji poznawczych, w tym deficyty pamięci, po operacji i znieczuleniu (2). Takie pooperacyjne deficyty poznawcze występują u około 37% młodych osób dorosłych i 41% pacjentów w podeszłym wieku przy wypisaniu ze szpitala oraz u 6% młodych osób dorosłych i 13% pacjentów w podeszłym wieku po 3 miesiącach od operacji (2). Deficyty te są związane ze słabymi wynikami pacjentów, w tym obniżeniem jakości życia, utratą niezależności i zwiększoną śmiertelnością (2, 3). Przyczyna pooperacyjnej dysfunkcji poznawczej jest wieloczynnikowa. Na przykład zapalenie wywołane urazem chirurgicznym wydaje się przyczyniać do deficytów poznawczych zarówno u ludzi, jak iu zwierząt laboratoryjnych (4, 5). Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi ryzyko deficytów poznawczych są infekcje, opioidy, stres i zaburzenia snu (6). Znieczulenie ogólne może również odgrywać rolę przyczynową, biorąc pod uwagę, że czas trwania znieczulenia jest dodatnio skorelowany z częstością pooperacyjnych deficytów poznawczych u pacjentów (6). Ponadto jednorazowa ekspozycja na znieczulenie może powodować deficyty pamięci wstecznej i późnej, utrzymujące się od kilku dni do tygodni w modelach gryzoni (7, 8). Mechanizmy, dzięki którym anestetyki powodują uporczywe deficyty pamięci u dorosłych, pozostają słabo poznane. Większość znieczulenia ogólnego działa jako dodatnie allosteryczne modulatory hamujących receptorów kwasu .-aminomasłowego typu A (GABAAR) (9)
[podobne: acai berry 900 cena apteka, narodowy fundusz zdrowia skierowania, klebsiella pneumoniae ndm ]
[podobne: poradnia preluksacyjna łódź, rezonans magnetyczny pleszew, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych ]