Hamowanie usuwania mleczanu przez ciałka ketonowe w wątrobie szczurzej. Dowód na ilościowo ważną rolę transportera mleczanowego błony komórkowej w metabolizmie mleczanu.

Badaliśmy wpływ DL-3-hydroksymaślanu i acetooctanu na transport mleczanu do izolowanych hepatocytów i na usuwanie mleczanu w izolowanej perfundowanej wątrobie szczura. Ciała ketonowe hamowały transport mleczanu do izolowanych hepatocytów (maksimum, 35% przy stężeniach 10-20 mM). Usuwanie mleczanów i wytwarzanie glukozy przez perfundowane wątroby badano przed i po wprowadzeniu stałej infuzji hydroksymaślanu, acetooctanu lub odpowiedniej kontroli do żyły wrotnej w portalu. Usuwanie mleczanów było znacznie zahamowane w ciągu 10 s od pojawienia się wzrastających stężeń ciał ketonowych w ściekach. Obserwowano zmniejszone wytwarzanie glukozy. Zależność hamowania stężenia D-3-hydroksymaślanu udokumentowano w izolowanych perfundowanych wątrobach (maksymalne hamowanie usuwania mleczanu, 58% przy 14 mM). Zjawisko to może być czynnikiem w rozwoju kwasicy mleczanowej towarzyszącym kwasicy ketonowej i wskazuje, że transport mleczanu w błonie komórkowej może determinować szybkość usuwania mleczanu w wątrobie.
[patrz też: dna moczanowa leczenie ziołami, poradnia preluksacyjna łódź, olej z konopii indyjskiej opinie ]
[patrz też: neuropraksja, acai berry 900 cena apteka, minocyklina ]