Izolacja białek związanych z polipeptydami Rh z nie-ludzkich erytrocytów.

Uważa się, że antygeny Rh mogą być ważne dla utrzymania prawidłowej integralności błony erytrocytów. Pomimo swojej nazwy antygeny Rh są serologicznie obecne tylko na ludzkich erytrocytach. Wiadomo, że strukturalne polimorfizmy Rh mieszczą się w rodzinie nieglikozylowanych 322,000 integralnych białek błonowych, które można oczyszczać metodą chromatografii na hydroksyapatycie. Mr 32.000 integralnych białek błonowych oczyszczono podobnie z pęcherzyków erytrocytów wytworzonych z małp rezus, krów, kotów i szczurów, ale nie można było oczyścić z ludzkich erytrocytów Rhod, rzadkiego zespołu pozbawionego antygenów Rh. Oczyszczone 32 000 polipeptydów Mr wyznakowano 125I, trawiono chymotrypsyną i stwierdzono, że jest 30-60% identyczne z ludzkimi polipeptydami Rh w porównaniu z dwuwymiarowym mapowaniem jodopeptydów. Fizjologiczna funkcja polipeptydów Rh pozostaje do zidentyfikowania; jednak istnienie pokrewnych białek w erytrocytach innych niż człowiek potwierdza koncepcję, że polipeptydy Rh są składnikami błonowymi erytrocytów o fundamentalnym znaczeniu.
[patrz też: olej z konopii indyjskiej opinie, wstrzykiwacz do insuliny, rezonans magnetyczny pleszew ]
[podobne: ciałka ketonowe, olej z konopii indyjskiej opinie, wysepki langerhansa ]