Kompozyty stomatologiczne

ZnalezioneStres polimeryzacji jest jedną z najważniejszych wad kompozytów z żywicą dentystyczną, ponieważ wiąże się ze słabą adaptacją brzegową, bólem pooperacyjnym i wtórną próchnicą. Wcześniejsze badania wykazały, że oligomery tiouretanu wbudowane w matrycę organiczną stanowią obiecującą strategię zmniejszania stresu i zwiększania odporności na pękanie w kompozytach stomatologicznych. Jednakże ta strategia promuje znaczny wzrost układu lepkości, który może stanowić wyzwanie dla zastosowania klinicznego. Celem przeprowadzonego badania było funkcjonalizowanie powierzchni nieorganicznych cząstek wypełniacza za pomocą tiouretanów i ocena wpływu na właściwości mechaniczne i kinetykę polimeryzacji. Uzyskane wyniki pokazały, że kompozyty wypełnione silanizowanymi nieorganicznymi wypełniaczami tiouretanem wykazywały do ​​35% mniejsze naprężenia, podwajając wartości właściwości mechanicznych. Osiągnięto to bez uszczerbku dla lepkości materiału i zgodnie z klinicznie dopuszczalnym protokołem fotoaktywacji.

[hasła pokrewne: schuring, młody jęczmień odchudzanie efekty, ciałka ketonowe ]