Ludzki pirogen leukocytowy indukuje uwalnianie określonej zawartości granulek z ludzkich neutrofili.

Zdolność wysoce oczyszczonego ludzkiego pirogenu leukocytarnego (LP) do indukowania uwalniania białka lizozomalnego neutrofili jest opisana. Ludzkie neutrofile z krwi obwodowej izolowane przez Ficoll-Hypaąue i sedymentację dekstranu eksponowano na oczyszczony ludzki LP. Specyficzne białka związane z granulkami, lizozym i laktoferyna zostały selektywnie uwolnione, podczas gdy pierwotne granulki (beta-glukuronidaza) i enzymy cytoplazmatyczne (dehydrogenaza mlekowa) nie były. Optymalne uwalnianie obserwowano po 45 minutach w obecności Ca ++ i Mg ++. Cytochalazyna B (5 mikrogramów / ml) nie miała wpływu na uwalnianie enzymu lizosomalnego indukowanego przez LP. Ponieważ pirogeniczność LP zależy od syntezy prostaglandyn, badano wpływ dwóch silnych inhibitorów syntezy prostaglandyn na uwalnianie lizozymu. Zarówno indometacyna, jak i naproksen nie hamowały swoistego uwalniania białka granulek. Te obserwacje sugerują, że zgodność gorączki, podwyższonego stężenia lizozymu w surowicy lub w moczu i hipoferemii może być częściowo wyjaśniona przez interakcję LP i neutrofili z krwi obwodowej.
[patrz też: rezonans magnetyczny pleszew, dna moczanowa leczenie ziołami, jedzenie niskokaloryczne ]
[patrz też: pirogronian, rezonans magnetyczny kraków cennik, poradnia preluksacyjna łódź ]