Ograniczenie podklasy i poliklonalność antygenu układowego tocznia rumieniowatego przeciwciało anty-Sm.

Przeciwciała anty-Sm są wysoce specyficznymi markerami do diagnostyki tocznia rumieniowatego układowego (SLE). Ta swoistość sugeruje, że immunoregulacja tych autoprzeciwciał odzwierciedlałaby podstawowe nieprawidłowości immunologiczne w tym zaburzeniu. Jako wskazówkę do tej immunoregulacji zbadaliśmy rozkład izotypów przeciwciał anty-Sm za pomocą enzymatycznych testów immunoabsorpcyjnych. Stwierdziliśmy, że odpowiedź anty-Sm jest wyraźnie ograniczona do izotypu łańcucha ciężkiego IgG1. Z drugiej strony, rozkład łańcucha lekkiego odzwierciedla to w normalnej surowicy, podczas gdy analiza ogniskowania izoelektrycznego nie wykazuje wzoru oligoklonalnego. Powiązana swoistość, anty-rybonukleoproteina jest również ograniczona do IgG1, podczas gdy przeciwciało anty-dwuniciowy swoiste dla SLE jest w większości IgG1 z mniejszym udziałem IgG3. Wyniki te sugerują, że przeciwciała przeciwjądrowe, które są silnie związane ze SLE, są wytwarzane przez odpowiedź zależną od komórek T, prawdopodobnie napędzaną przez antygen. Immunoregulacja odpowiedzi na kilka autoantygenów może być dość podobna. Zdjęcia
[hasła pokrewne: centrum medyczne radzymin, wartości odżywcze produktów, minocyklina ]
[podobne: minocyklina, dna moczanowa leczenie ziołami, pirogronian ]