Paradoksalne zawężenie zwężenia u pacjentów z ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym.

Większość pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym ma zwiększoną fałdowość gardła (zdefiniowaną w niniejszym badaniu jako zwiększona zależność objętości płuc od obszaru gardła), która predysponuje je do zamknięcia okluzji górnych dróg oddechowych podczas snu. Jednak istnieją pacjenci z ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym, którzy mają niską normalną fałdowość gardła. Czynników powodujących nocne niedrożności górnych dróg oddechowych u takich pacjentów nie ustalono. Przebadaliśmy 10 pacjentów z nadwagą z ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym i niską normalną złożonością gardła w celu określenia miejsca patologii górnych dróg oddechowych u tych pacjentów. Stwierdziliśmy, że wszystkie 10 pacjentów wykazywało paradoksalne zwężenie wdechowe głośni podczas cichego oddechu pływowego. Zjawisko to nie było obserwowane w dobranej grupie 10 chrapiących, beznapichowych męskich kontroli. Wnioskujemy, że paradoksalne zawężenie zwężenia może być czynnikiem przyczyniającym się do patogenezy niedrożności górnych dróg oddechowych u pacjentów z ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym, którzy mają niską normalną fałdowość gardła.
[hasła pokrewne: dna moczanowa leczenie ziołami, centrum medyczne radzymin, leki przeciwhistaminowe iii generacji ]
[podobne: nasometin ulotka, perliste grudki prącia, sanatorium busko zdrój krystyna ]