Przeciwdziałanie zatrzymaniu: przejście od angiogenezy do waskulogenezy w nawracających złośliwych glejakach ad 5

Ponadto wiemy, że te komórki aktywnie przyczyniają się do angiogenezy nowotworu poprzez wytwarzanie MMP9 i mogą różnicować się w komórki śródbłonka (19). Inną podgrupą monocytów, która ma odgrywać ważną rolę, przynajmniej w angiogenezie nowotworu, jest komórka eksprymująca Tie-2, receptor angiopoetynowy. Stwierdzono, że komórki te krążą w ludzkiej krwi i nowotworach, a eksperymenty na nich ukierunkowane wykazały upośledzoną angiogenezę guza (20). Ze względu na wszechobecną ekspresję pewnych markerów powierzchni komórki w populacjach komórek szpikowych, czasami trudno jest określić, czy te proangiogenne komórki są odrębnymi lub nakładającymi się populacjami. Na przykład, komórki CDllb + mogą być progenitorami hematopoetycznymi VEGFR1 + lub komórkami supresorowymi mieloidowymi Gr-1 +. W badaniu Kioi i in. (1), duży napływ komórek w napromieniowanych nowotworach składał się z mielomonocytów CDllb +. Jednak ich dane sugerują, że większość tych komórek nie miała ekspresji VEGFR1 lub VEGFR2, a wyraźną mniejszością były Gr-1 +. Zaskakujące jest to, że ekspresja VEGFR1 jest tak niska i można się zastanawiać, czy cytometria przepływowa w przeciwieństwie do immunohistochemii byłaby bardziej czułym sposobem ujawnienia populacji komórek, które nie są tutaj cenione. Kolejne powikłanie dotyczące identyczności BMDC obejmuje przemieszczenie się do przodu i z tyłu transportu białek powierzchniowych komórki do innych miejsc wewnątrzkomórkowych, takich jak obserwowane przy VEGFR1 (21). Ponadto bezpośredni pomiar tej krążącej populacji komórek w krwi obwodowej byłby przekonującym argumentem na poparcie ich immunobarwienia nowotworu, ponieważ my i inni udokumentowaliśmy wcześniej wzrost BMDC w czasie nawrotu u ludzi z GBM (16). , 17). Warto ponownie skierować uwagę na odporną na promieniowanie populację śródbłonkowych komórek progenitorowych w Kioi i in. Badanie: 25% komórek wybarwiających pozytywny CD31 przeżyło 15 Gy naświetlania. Autorzy sugerują, że. Ciężkie uszkodzenie naczyń. i. zmniejszona perfuzja naczyń. po napromieniowaniu może być bodźcem prowadzącym do rekrutacji BMDC. Sugerujemy, na podstawie obserwacji innych (13), że ta odporna populacja komórek nie powinna być tak szybko odrzucana i że wymagają one lepszej charakterystyki, wizualizacji i śledzenia, ponieważ one również mogą odgrywać rolę w wyjaśnianiu BMDC widocznych w nawracające nowotwory. Czy te komórki krążą w trakcie promieniowania i są indukowane przez uszkodzenie, czy też są mobilizowane ze szpiku kostnego. Czy lokalnie dzielą się lub są nieaktywne, a jeśli są aktywne, czy pochodzą od wcześniejszej populacji rodziców komórek CD11b +. Przedstawione dane są znaczącym i przekonującym dowodem na to, że szlak HIF-1 / SDF-1 odgrywa ważną rolę w powracaniu nawrotu GBM, ale dalsza charakterystyka tej populacji komórek prawdopodobnie zapewni znaczny wgląd w ten proces. Implikacje obecnych i przyszłych paradygmatów leczenia Dziesiątki aktualnych eksperymentalnych protokołów leczenia dla nawracających złośliwych glejaków wykorzystują inhibitory szlaku sygnałowego VEGF w połączeniu z innymi metodami terapeutycznymi (Tabela 1)
[podobne: imbir na przeziębienie przepis, rezonans magnetyczny pleszew, młody jęczmień odchudzanie efekty ]
[podobne: minocyklina, dna moczanowa leczenie ziołami, pirogronian ]