Repertuar komórek T po autologicznym transplantacji komórek macierzystych w stwardnieniu rozsianym ad 5

Ta różnica w różnorodności pomiędzy osobami reagującymi i niereagującymi została utracona po roku (P = 0,453 i 0,348 odpowiednio dla zróżnicowania komórek CD4 + i CD8 +). Sugeruje to, że zróżnicowanie TCR we wczesnym okresie po transplantacji może mieć znaczenie dla efektu leczenia HSCT, chociaż ostrzegamy, że potrzebna będzie większa liczba pacjentów i niezależne badania kontrolne, aby potwierdzić tę koncepcję. Ryc. 3 Związek między różnorodnością TCR a reakcją na HSCT. Różnorodność TCR w 2 miesiące po HSCT w limfocytach T CD4 + (u góry) i CD8 + (dolnych) podzielona przez pacjentów, którzy pozostali stabilni (odpowiedź, n = 20 na początku badania, i n = 19 po 2 miesiącach, ponieważ żadna próbka nie była dostępna dla jednego pacjenta ) i który nawrócił (brak odpowiedzi, n = 4). Pudełko przedstawia zakres międzykwartylowy, przy czym linia jest medianą, a wąsy są 1,5 razy większe od zakresu kwartylowego. Ostatnio van Heijst i in. zbadał ewolucję repertuaru TCR po alogenicznym HSCT dla białaczki (11). Pomimo różnic w technicznych aspektach badań (np. Zastosowanie cDNA w stosunku do genomowego DNA do sekwencjonowania) i biologii leżących u podstaw sytuacji klinicznych (alogeniczne vs. autologiczne HSCT), nasze badania zbiegają się w wykazaniu związku między wyższą różnorodnością TCR po HSCT i istotnych wynikach klinicznych, tj. niskim odsetku zakażeń i nawrotu białaczki po allogenicznym HSCT i eradykacji aktywności MS po autologicznym HSCT. Bezpośrednie zakażenie i reaktywacja patogenów oportunistycznych są powikłaniami terapii immunomodulacyjnej (12) i są związane z ekspansją komórek T reagujących na patogeny. Zostało to wykazane dla EBV i CMV przy użyciu tetramerów MHC dla znanych immunodominujących epitopów w kontekście typowych typów HLA (np. A2 i B8). Stosując znane publiczne sekwencje aminokwasowe TCR rozpoznające epitopy pochodzące z EBV i CMV przedstawione przez A2 lub B8 (13), zaobserwowaliśmy zwiększoną częstotliwość klonalną reaktywnych wobec EBV komórek T w 2 miesiące po HSCT w porównaniu z wartościami wyjściowymi przed przeszczepieniem w niektórych A2 lub pacjenci B8, którzy doświadczyli infekcji lub reaktywacji (Tabela dodatkowa 2, patrz na przykład pacjenci P21, P3 i P14). W najbardziej uderzającym przykładzie dwa dominujące klony łącznie stanowiły ponad 35% wszystkich komórek T CD8 + u jednego pacjenta (P21). Takich wysokich częstotliwości sekwencji reaktywnych względem EBV nie obserwowano w niedawnym badaniu, w którym stosowano sekwencjonowanie następnej generacji u dwóch biorców przeszczepów nerki (14), chociaż pacjenci ci nie otrzymywali leczenia limfatycznego. Niemniej jednak, zmiany częstości klonów swoistych dla EBV w powiązaniu z infekcją / aktywacją nie były jednolicie obserwowane, a klony swoiste dla EBV zidentyfikowano również u okazjonalnych pacjentów bez wykrywalnych objawów zakażenia (np. P15).
[przypisy: acai berry 900 cena apteka, młody jęczmień odchudzanie efekty, perliste grudki prącia ]
[hasła pokrewne: perliste grudki prącia, sanatorium busko zdrój krystyna, neuropraksja ]