Repertuar komórek T po autologicznym transplantacji komórek macierzystych w stwardnieniu rozsianym

Autologiczny hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych (HSCT) jest powszechnie stosowany w przypadku nowotworów hematologicznych i niehematologicznych. W badaniach klinicznych, HSCT został oceniony pod kątem ciężkiej autoimmunizacji jako metoda. Resetu. układ odpornościowy i stworzyć nowy, nieautosmologiczny repertuar. Podczas gdy możliwość wyeliminowania ogromnej większości dojrzałych komórek T jest dobrze ugruntowana, dokładne i ilościowe określenie związku zregenerowanych komórek T z repertuarem linii bazowej było trudne do oceny. Tutaj, w badaniu II fazy HSCT na złe stwardnienie rozsiane stwardnienie rozsiane, używaliśmy wysokoprzepustowego głębokiego TCR. sekwencjonowanie łańcucha w celu oceny milionów pojedynczych TCR na próbkę od pacjenta. Stwierdziliśmy, że HSCT ma charakterystyczny wpływ na repertuary komórek T CD4 + i CD8 +. W limfocytach T CD4 + dominujące klony TCR obecne przed leczeniem były niewykrywalne po rekonstytucji, a pacjenci w dużym stopniu opracowali nowy repertuar. Przeciwnie, dominujące klony CD8 + nie były skutecznie usuwane, a odtworzony repertuar komórek T CD8 + powstał przez klonalną ekspansję komórek obecnych przed traktowaniem. Co ważne, pacjenci, którzy nie zareagowali na leczenie, mieli mniejszą różnorodność w repertuarze komórek T wcześnie podczas procesu rekonstytucji. Wyniki te pokazują, że charakterystyka TCR podczas leczenia immunomodulującego jest zarówno wykonalna, jak i informacyjna i może umożliwić monitorowanie patogennych lub ochronnych klonów komórek T po HSCT i terapiach komórkowych. Wprowadzenie W przypadku immunomodulacji celem autologicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych (HSCT) jest stworzenie nieautoreaktywnego przedziału odpornościowego poprzez zmianę repertuaru odpornościowego i / lub funkcji komórek autoreaktywnych (1-3). Korzystając z analizy wycinania receptora komórek T u pacjentów z MS leczonych HSCT, wykazaliśmy wcześniej, że nawet u dorosłych, produkcja grasicy przyczyniała się do repertuaru TCR po leczeniu (2, 4) i że to, plus ekspansja komórek szczątkowych, nie została wyeliminowana podczas warunkowania , zregenerował przedział komórek T (5). Jednakże specyficzność klonalna zregenerowanego repertuaru po zastosowaniu wysokodawkowej terapii immunosupresyjnej (HDIT) i autologicznych HSCT nie została dobrze zbadana, ponieważ poprzednie badania wykorzystywały spektratrywanie CDR3 do analizy klonalnej TCR, co czyniło niepraktycznym sekwencję więcej niż kilkudziesięciu TCR. Tylko jeden pacjent otrzymujący HSCT z powodu choroby autoimmunologicznej (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) miał pełniejszą analizę zgłoszonego repertuaru TCR (6). Tutaj, w ramach nowej fazy II badania na złym rokowaniu MS (patrz Metody), skorzystaliśmy z wysokoprzepustowego głębokiego TCR. sekwencjonowanie łańcucha (7) w celu bezpośredniej oceny milionów TCR na osobnika przed i w dwóch punktach czasowych po autologicznym HSCT w kohorcie 24 pacjentów. Wyniki i dyskusja Zgodnie z oczekiwaniami, HSCT szybko wyeliminowało większość krążących limfocytów T (Suplementowa Figura 1, materiał uzupełniający dostępny online w tym artykule; doi: 10.1172 / JCI71691DS1)
[podobne: olej z konopii indyjskiej opinie, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, szczepionka na meningokoki cena ]
[patrz też: odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, chlorowodorek pseudoefedryny, jedzenie niskokaloryczne ]