Sekwencjonowanie exome ujawnia mutację MCM8, która jest przyczyną niewydolności jajników i niestabilności chromosomów ad

Wszystkie 3 probandy są obecnie leczone terapią zastępczą estrogenem i progesteronem oraz doświadczają regularnych cykli menstruacyjnych. U wszystkich 3 pacjentów zdiagnozowano również niedoczynność tarczycy i wystąpiła odpowiedź na tyroksynę. Matka (III-2) weszła w pierwszą miesiączkę w wieku 14 lat, zgłosiła normalny rozwój płciowy i regularne miesiączki (26-28 dniowe cykle miesiączkowe) do połowy lat 40., a jej ostatni zarejestrowany okres menstruacyjny miał 49 lat. nie jest znaną historią rodzinną niedokrwistości, dysrazji krwi, nadwrażliwości na światło, niedoboru odporności lub nowotworów złośliwych. Wykluczyliśmy autoimmunologiczną kandydozę polendokrynopatii z zespołem dystrakcji ektodermalnej (APECED) (MIM 240300) pod nieobecność kandydozy śluzówkowo-skórnej, hipokalcemii, hipoglikemii, niedociśnienia, bielactwa, łysienia, niedokrwistości lub zapalenia wątroby u dotkniętych nią córek. Nie zidentyfikowano patogennych wariantów w genie, który powoduje APECED: AIRE (MIM 607358). Ponadto, nie wykryliśmy przeciwciał przeciw tarczycy ani przeciwciał przeciwko nadnerczowi u dotkniętych chorobą córek. Podsumowując, 3 córki miały idiopatyczny hipergonadotropowy pierwotny brak miesiączki z niedoczynnością tarczycy, zanikowymi jajnikami i prawidłowym kariotypem kobiecym. Rycina Rodowód rodziny z trzema córkami dotkniętymi przedwczesną niewydolnością jajników i homozygotyczną pod względem wariantu C4446C> G MCM8. (A) Członków rodziny oznaczono cyframi arabskimi. Poziome linie między osobami reprezentują małżeństwo. Podwójne linie poziome wskazują na pokrewieństwo w małżeństwie. Pionowe linie oznaczają linię. Poniżej każdego osobnika podaje się aktualny wiek osobnika (jeśli jest znany) i genotyp MCM8. (B) Sekwencjonowanie Sanger zastosowano do sprawdzenia genotypów i pokazano reprezentatywne chromatogramy. Osoby heterozygotyczne pod względem wariantu C.446C> G MCM8 wykazują nakładające się piki C i G (środkowy wykres). Osoby homozygotyczne pod względem wariantu c4446C> G MCM8 mają pojedynczy pik G (dolny wykres). (C) MCM8 jest kodowany na chromosomie 20: 5,931,298-5,975,831 (NCBI37 / hg19), a pokazany jest wariant c4446C> G w eksonie 5 (czerwona strzałka). Pełne pola reprezentują eksony (niebieski oznacza sekwencje kodujące, zielony oznacza sekwencje niekodujące), a introny są oznaczone liniami. MCM8 składa się z N-końcowej domeny wiążącej DNA i domeny rdzeniowej AAA +. Podstawienie c4446C> G spowodowało zmianę w sekwencji aminokwasowej p.P149R w przewidywanej domenie wiążącej DNA (czerwona strzałka). Wszystkie domeny są oznaczone kolorami za pomocą modelu homologii (Supplemental Figure 3). Analizy SNP wykazały 3,3-Mb region homozygotyczności na chromosomie 20p13-p12.3 oflankowanym przez rs1547618 i rs1012891, obecne tylko u dotkniętych osobników (Tabela dodatkowa 2). W tym przedziale nie istniały żadne geny POF i przeprowadziliśmy sekwencjonowanie całych eksonów (WES), aby zidentyfikować patogenne warianty
[przypisy: narodowy fundusz zdrowia skierowania, wstrzykiwacz do insuliny, rezonans magnetyczny kraków cennik ]
[hasła pokrewne: rezonans magnetyczny kraków cennik, poradnia preluksacyjna łódź, rezonans magnetyczny pleszew ]