Trib1 to gen związany z zawałem lipidów i mięśnia sercowego, który reguluje lipogenezę wątrobową i produkcję VLDL u myszy ad 7

Płytki cDNA ludzkiej tkanki MTC z wielokrotnymi tkankami I i II (Clontech) zastosowano do analizy ekspresji TRIB1 w 16 ludzkich tkankach. W badaniach na myszach cDNA wytworzono z całkowitego RNA wyekstrahowanego z zamrożonych wątrób przy użyciu standardowych protokołów. Ilościowy RT-PCR przeprowadzono na detektorze sekwencji ABI PRISM 7900 (Applied Biosystems). Względne różnice w ekspresji obliczono stosując porównawczą metodę Ct (Ct) i p-aktynę jako gen porządkowania. Generowanie komórek HepG2 ze stabilną nadekspresją TRIB1. Komórki HepG2 z nadekspresją ludzkiego TRIB1 z C-końcowym znacznikiem FLAG (HepG2_trib1) lub markerem na powierzchni komórki. LNGFR (kontrola HepG2) wytworzono stosując rekombinowane retrowirusy, jak opisano uprzednio (19, 20). Przygotowanie pierwotnych hepatocytów myszy. Hepatocyty izolowano z myszy LAhB-H 21 dni po wstrzyknięciu albo cząstek AAV_trib1 albo AAV_null jak opisano (21). Synteza TG w pierwotnych hepatocytach myszy i komórkach HepG2. Pierwotne hepatocyty AAV_trib1. i myszy leczone AAV_null i komórki kontrolne HepG2_trib1 i HepG2_ hodowano w obecności 0,4 mM kwasu oleinowego skoniugowanego z tylko BSA lub BSA (komórki HepG2) i 5. Ci [3H] -1,2,3 glicerolu (American Radiolabeled Chemicals) dla do 4 godzin. Lipidy komórkowe ekstrahowano heksanem: izopropanolem (3: 2, obj./obj.), A lipidy z zebranych pożywek ekstrahowano zgodnie z metodą Bligh i Dyer (22). Po rozdzieleniu frakcji lipidowych za pomocą TLC, pasmo TG wycięto i zmierzono radioaktywność zliczając scyntylację. W doświadczeniach z użyciem komórek HepG2 płytki TLC były eksponowane na przechowywanych ekranach fosforowych. Prążki TG analizowano metodą densytometrii, a wartości wyrażano jako jednostki arbitralne (AU). Dane znormalizowano do całkowitego białka komórkowego. Statystyka. Wszystkie dane reprezentują średnią. SEM. Wyniki analizowano za pomocą dwustronnego testu Studenta lub ANOVA z posttestem Dunnetta, gdy dokonano wielokrotnych porównań z grupą kontrolną. Istotność statystyczną określono jako P <0,05. Materiały uzupełniające Zobacz dodatkowe dane Podziękowania Dziękujemy Jeffreyowi Billheimerowi, Deborah Cromley, Edwige Eduoard, Hui Li, Dawn Marchadier, Johnowi Millarowi, Valesce Redon, Alanna Strong, Mao-Sen Sun, Aisha Wilson i Sonji Stadler za pomoc i sugestie. Zdajemy sobie sprawę z Programu Terapii Zasobów Genowych Narodowego Serca, Płuc i Krwi, który zapewnia wsparcie dla produkcji wektorów wirusowych, a także laboratorium Vector Core Uniwersytetu Pensylwanii do produkcji wektorów. Ta praca była częściowo wspierana przez P01-HL059407 i RC2-HL101864 z NIH oraz. Wolność do odkrywania. Nieograniczony grant na badania układu krążenia od Bristol-Myers Squibb (do DJ Rader). R. Burkhardt był wspierany przez stypendium Deutsche Forschungsgemeinschaft (BU2263 / 1-1), VD Fedorov przez grant NIH MSTP GM07739 i S. Toh przez stypendium American Heart Association (0315294T) oraz Instytut Medycyny Translacyjnej i Terapeutycznej, Uniwersytet Pensylwanii. Przypisy Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2010; 120 (12): 4410. 4414. doi: 10.1172 / JCI44213. [przypisy: wstrzykiwacz do insuliny, wartości odżywcze produktów, leki przeciwhistaminowe iii generacji ] [przypisy: pirogronian, rezonans magnetyczny kraków cennik, poradnia preluksacyjna łódź ]