Wpływ kolcemidu na hematopoezę u myszy.

Stwierdzono, że preparat Colcemid wywołuje zależną od dawki i planową magakaryocytozę szpiku kostnego i trombocytozę obwodową. Odpowiedź można podzielić na wczesne i późne komponenty. Wydaje się, że wczesny składnik był wynikiem bezpośredniego efektu stymulującego, prawdopodobnie poprzez wzmocnienie endoreduplikacji w zatrzymanych metafazach prekursorach megakariocytów. Ewaluacyjna odpowiedź stymulacyjna została zredukowana na schematach toksycznych leków. W przeciwieństwie do tego, późny składnik odpowiedzi trombopoetycznej został najlepiej przedstawiony w najbardziej toksycznych schematach leków. Zbiegło się ono czasowo z reaktywną odbudową komórek jednojądrzastych i komórek krwi. Tak więc późny składnik wydaje się niespecyficznym zjawiskiem odbicia. Porównując właściwości trombopoetyczne Colcaid z właściwościami alkaloidów Vinca w systemach eksperymentalnych, wydaje się, że ten pierwszy ma bardziej korzystny indeks terapeutyczny. Dane sugerują, że kolchicyna i jej pochodne mogą być użytecznymi środkami w leczeniu klinicznych stanów małopłytkowych.
[podobne: rezonans magnetyczny kraków cennik, olej z konopii indyjskiej opinie, sanatorium busko zdrój krystyna ]
[patrz też: ciałka ketonowe, olej z konopii indyjskiej opinie, wysepki langerhansa ]