Zwiększona częstość występowania apolipoproteiny E4 w hiperlipoproteinemii typu V.

Hyperlipoproteinemia typu V (HLP) charakteryzuje się klinicznie przez hepatosplenomegalię, sporadyczne eruptywne ksantomy i zwiększoną częstość występowania zapalenia trzustki. Pacjenci ci mają uderzającą hipertriglicerydemię ze względu na zwiększone stężenie lipoprotein w osoczu chylomikronu i bardzo niskiej gęstości na czczo, bez niedoboru lipazy lipoproteinowej lub jej białka aktywującego, apolipoproteiny (apo) C-II. ApoE, składnik białkowy lipoprotein bogatych w triglicerydy, jest zaangażowany w wątrobowy wychwyt tych cząsteczek za pośrednictwem receptora. ApoE ma trzy główne allele: E2, E3 i E4, a produkty tych alleli to odpowiednio apoE2, apoE3 i apoE4. Fenotypy ApoE zostały określone u 30 pacjentów z HLP typu V, jak również u 37 zdrowych ochotników. Wśród pacjentów z typem V 33,3% było homozygotycznych, a 40,0% heterozygotycznych względem E4 (normalnie, 2,7 i 21,6%, odpowiednio). Dane te sugerują, że apoE4 może odgrywać rolę w etiologii hiperlipidemii u znacznej liczby pacjentów z HLP typu V.
[patrz też: leki przeciwhistaminowe iii generacji, rezonans magnetyczny pleszew, poradnia preluksacyjna łódź ]
[przypisy: leki przeciwhistaminowe iii generacji, udar pnia mózgu, schuring ]